FørdeBil1
Hovedtelefon: 417 54 000

Alternativ telefon: 950 41 573

Epost:bilsalgforde@gmail.com

HALBRENDSØYRA 3
6800 FØRDE