Vi har en genuin interesse for veteranbiler, noen har vi i eget eie og andre for salg.
Ytterligere info kommer